Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce

Działalność Domu Kultury w latach 1946-1990

 

Działalność Domu Kultury w latach 1946-1990

 

Przedstawiamy działalność Domu Kultury w Gromadce w drugiej połowie XX w. Chcemy pokazać rolę jaką, spełniał Dom Kultury w integracji mieszkańców naszej gminy w pierwszym okresie po osiedleniu się na tych ziemiach jak również w okresie późniejszym. Pokażemy sylwetki ludzi szczególnie zasłużonych dla rozwoju kultury, przybliżymy ich sukcesy i osiągnięcia. Działalność domu kultury należy do najbardziej owocnych dziedzin życia publicznego w okresie powojennym Gromadki.

 

Przed wojną obecny Dom Kultury pełnił podobną rolę jak dziś. W miejscu biblioteki była restauracja, a duża sala służyła jako miejsce zabaw oraz imprez rozrywkowych, sportowych, gier i gimnastyki przyrządowej. Okres wojny budynek przetrwał w bardzo dobrym stanie. Przez dłuższy czas nie był zagospodarowany. Dwukrotnie był podpalany - na szczęście pożary nie wyrządziły wielkich szkód. Dom Kultury został uratowany dzięki zapobiegliwości miejscowej straży pożarnej, która po ugaszeniu pożarów opiekowała się tym obiektem aż do przejęcia go przez Gromadzką Radą Narodową na świetlicę wiejską. W utrzymaniu i ratowaniu budynku zasłużyli się szczególnie członkowie OSP: pp. Kazimierz Peniutowski, Władysław Czarnota, Adolf Kuczyński, Józef Rudzik, Adolf i Piotr Miżdal oraz Stanisław Pawłowski.

 

Prawdziwa działalność Domu Kultury rozpoczęła się w roku 1958. Wcześniej była tu świetlica wiejska oraz zakładowa Odlewni Żeliwa w Gromadce. Budynek był równocześnie użyczany dla całej społeczności Gromadki do organizacji różnych imprez rozrywkowych i okolicznościowych. Odbywały się tu wszystkie uroczyste akademie z okazji różnych świąt państwowych, zakładowych i środowiskowych, m.in. "1 Maja", "22 Lipca", kolejnych rocznic "Rewolucji Październikowej", święta wsi polskiej "Dzień Ludowy" oraz imprezy zakładowe: "Dzień Odlewnika" - święto odlewni żeliwa, "Dzień Leśnika i Drzewiarza" - święto tartaku w Gromadce oraz nadleśnictwa Chocianów, "Dzień Pracownika Spółdzielczości" - święto pracowników Gminnej Spółdzielni. Największym powodzeniem cieszyły się zabawy taneczne organizowane w każdą sobotę na dużej sali. Należy pamiętać, że w tych czasach nie było jeszcze telewizji.

budynek Domu Kultury w Gromadce - zdjęcie obiektu z lat 60

 

Po zmianach politycznych w 1956 r. dokonano zmiany właściciela Domu Kultury. Dzierżawcą została OŻG (Odlewnia Żeliwa Gromadka). W wyniku zmian politycznych, które zaszły w kraju, został odwołany dotychczasowy dyrektor OŻG pan Zygmunt Gergelewicz, a w to miejsce powołany został na stanowisko dyrektora OŻG pan inż. Henryk Romanowski, który przybył do Gromadki z Katowic. Dyrektor Romanowski oprócz wielu nowatorskich rozwiązań, jakie wprowadził w OŻG, powziął zamiar stworzenia orkiestry dętej przy OŻG, a siedzibą tej orkiestry miał być ZDK (Zakładowy Dom Kultury). W tym celu został zatrudniony zawodowy kapelmistrz, pan Józef Magiera, który, obok pracy w OŻG, uczył młodych ludzi gry na różnych instrumentach. Zajęcia te odbywały się w ZDK. Na potrzeby przyszłej orkiestry dętej zakupiony został komplet instrumentów. Z nauki gry na różnych instrumentach mogła korzystać młodzież z terenu całej gm. Gromadka. Pomimo wieloletnich starań, orkiestra dęta w Gromadce nigdy nie powstała, ale zorganizowano kilka zespołów muzycznych składających się z muzyków wykształconych przez instruktora ZDK pana Józefa Magiera. Muzycy ci tworzyli zespoły, które później trudniły się muzykowaniem na różnych imprezach rodzinnych i publicznych. Z tego okresu wywodzą się znani w naszej gm. członkowie zespołów muzycznych, tacy jak Michał Giba, Jan Pawłowski, Franciszek Pawłowski, Rudolf Fryc, Antoni Ancingier, Władysław Matyjewicz, Leon Burdzy i Leon Dul. Wobec nieutworzenia orkiestry dętej ze stanowiska rezygnuje pan Józef Magiera. 1 czerwca 1960 r. zostaje przyjęty na stanowisko kierownika ZDK pan Tadeusz Goliński i pełni tę funkcję do 1 października 1961 r.. W tym czasie rozpoczyna się bardzo różnorodna działalność kulturalna. Pan Józef Magiera prowadzi dalej naukę gry na instrumentach muzycznych, a pan T. Goliński organizuje inne formy życia kulturalnego. W 1959 r. powstał ciekawy zespół, który miał w swoim repertuarze zarówno muzykę instrumentalną, utwory wokalne (piosenki), jak również małe formy teatralne oraz skecze. Opiekunem artystycznym zespołu był T. Goliński, a za stronę muzyczną odpowiadali Michał Giba i Władysław Matyjewicz. Zespół ten osiągnął bardzo dużą popularność w powiecie bolesławieckim jak również na terenie Dolnego Śląska. Zespół występował z okazji różnych uroczystości zakładowych z programem słowno - muzycznym w domach kultury zakładów DOLMEL PAFAWAG, w Fabryce Autobusów w Jelczu, w domach kultury miasta Bolesławiec i większości wsi powiatu bolesławieckiego. W ten sposób zarabiano pieniądze na potrzeby zespołu, gł. na stroje. Środki transportu zabezpieczała OŻG. Należy pamiętać, że w tych latach nie było jeszcze autobusów, a na występy jeździło się samochodem STAR na skrzyni pod plandeką. Zespół ten istniał do końca 1961 r.. Skład zespołu stanowili: Michał Giba - saksofon i kierownik muzyczny, Władysław Matyjewicz - akordeon i kierownik muzyczny, Bolesław Nowakowski - perkusja (mieszka obecnie w Kościanie), Tadeusz Herbut - saksofon (mieszka obecnie w województwie rzeszowskim), Jerzy Antoniak - śpiew i gitara oraz solistki Anna Burdzy, Stefania Gąsiorowka, Regina Kiedo, Elżbieta Łokaj. Śpiewał również pan Edward Marcinek. Całość opracowywał i konferansjerkę prowadził Tadeusz Gąsiorowski, który wraz z członkiniami zespołu wykonywał krótkie utwory teatralne, skecze i tym podobne.

występ w DK - Edward Marcinek - śpiew, Jan Turecki - akompaniament

spiewają członkowie zespołu Elżbieta Łokaj, Michał Giba, Anna Burdzy

8 I 1960 r. - występ w świetlicy wiejskiej w Wierzbowej - Stefania i Tadeusz Gąsiorowscy

8 I 1960 r. - występ w świetlicy wiejskiej w Wierzbowej - śpiewa Stefania Gąsiorowska

członkowie zespołu Anna Burdzy, Tadeusz Herbut

świetlicy wiejskiej w Wierzbowej (śpiewa Anna Burdzy)

Anna Burdzy i Tadeusz Gąsiorowski 50 lat później

 

1 stycznia 1962 r. na stanowisko dyrektora OŻG zostaje powołany pan mgr Eugeniusz Chruścik.

dyrektor OŻG mgr Eugeniusz Chruścik

instruktorzy DK Ryszard Dworak oraz Józef Szczepanowski

dyrektor OŻG mgr Eugeniusz Chruścik oraz instruktor DK inż. Alojzy Skóra

 

Za rządów dyrektora E. Chruścika nastąpił najbardziej dynamiczny rozwój działalności DK (Domu Kultury). W 1962 r. został przeprowadzony generalny remont oraz modernizacja budynku. Dokonano wymiany podłogi na dużej sali oraz na Sali Lustrzanej i Klubowej. Pojawiła się koncepcja powiększenia sceny do szerokości Sali Widowiskowej oraz dobudowania garderoby przy scenie dla potrzeb występujących artystów. Po zasięgnięciu opinii architektów na ten temat odstąpiono od zamiaru rozbiórki filarów oporowych na scenie, ponieważ występowało niebezpieczeństwo uszkodzenia konstrukcji budynku. Wykonano malowanie całego DK, zainstalowano centralne ogrzewanie, bardzo nowoczesne jak na owe czasy. Zamontowano na dużej sali nowoczesne oświetlenie sceny. Po tym remoncie duża sala DK w Gromadce była jedną z najnowocześniejszych sal na Dolnym Śląsku. Jeszcze więcej pracy wykonano w pozostałej części budynku. Do czasu remontu góra służyła jako mieszkania funkcyjne dla kadry technicznej OŻG. Zamieszkiwali tu dyrektor OŻG, dyrektor DK oraz pracownicy pionu technicznego OŻG. Przygotowując się do remontu DK, urządzono mieszkanie dla dyrektor OŻG w budynku przedszkola w Gromadce, a pozostałym mieszkańcom DK przydzielono mieszkania zakładowe. W budynku nadal mieszkał jedynie dyrektor placówki. Gruntowna przebudowa pozwoliła na stworzenie sal na potrzeby zespołu. Tak powstała dzisiejsza Sala Lustrzana i pozostałe sale na górze. Ponieważ miejsce dzisiejszej biblioteki było słabo wykorzystane, powstała koncepcja stworzenia lokalu gastronomiczno-rozrywkowego. W 1963 r. dokonano otwarcia super-nowoczesnej kawiarni, którą prowadziła miejscowa Gminna Spółdzielnia, a pierwszym kierownikiem była pani Emilia Wojciechowska.

kawiarnia w DK, na zdj.: dr Tadeusz Barikowiak, Emilia Wojciechowska, Anna Bizoń

kawiarnia w DK, na zdj.: Emilia Wojciechowska

kawiarnia w Domu Kultury, na zdj.: Maria Burdzy, Emila Wojciechowska

posiedzenie Rady Programowej MzDK - inż. Mieczysław Kozłowski, Tadeusz Krawiecki - leśnicy, Stanisław Zientara, dr. Tadeusz Bartkowiak

W kawiarni organizowano wiele imprez kulturalnych: quizy, zgaduj-zgadule, imprezy popularno-naukowe, a przede wszystkim w każdą sobotę od godz. 20:00 do 2:00 bardzo popularne dancingi. W pomieszczeniach przylegających do dawnej kręgielni urządzono klub NOT (Naczelna Organizacja Techniczna) dla kadry technicznej odlewni. Klub ten został później przemianowany na klub młodzieżowy "Jamnik". W czasie remontu i modernizacji DK działalność kulturalna była oczywiście ograniczona. Niemniej cały czas prowadzano naukę gry na różnych instrumentach, a zajęcia prowadzili Jan Turecki oraz Henryk Rzeźwicki. W trakcie remontu funkcje kierownicze pełnili pan Bolesław Przyboś oraz Jan Pawliński, który zrezygnował z pracy w 1964 r.. Po zakończeniu remontu i modernizacji ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora placówki. W wyniku wygranego konkursu na teren Gromadki w listopadzie 1964 r. przybyli Krystyna i Krzysztof Władysław Krasnodębscy. Pani Krystyna rozpoczęła pracę w przedszkolu w Gromadce, a jej mąż został dyrektor DK. Na tym stanowisku pan Krasnodębski pracował do czerwca 1966 r.. Ogłoszono konkurs i rozpoczęły się poszukiwania nowego dyrektora. Dzięki pomocy dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury we Wrocławiu pana Stefana Liszkowskiego udało się zainteresować pracą w Gromadce pana Franciszka Stempel. Pan Franciszek Stempel, poeta i kompozytor, absolwent szkoły muzycznej we Lwowie - jak twierdził - chciał poznać warunki i możliwości rozwoju kultury w środowisku wiejskim. Wcześniej pan Franciszek Stempel pracował na stanowisku dyrektor Powiatowego Domu Kultury w Oleśnicy. W dniu 13 czerwca 1966 r. pan Fraciszek Stempel objął stanowisko. W czasie jego kadencji przeprowadzono z inspiracji i przy pomocy Wojewódzkiego Domu Kultury we Wrocławiu eksperyment powołania MzDK (Międzyzakładowego Domu Kultury). Była to nowatorska inicjatywa, a idea tego porozumienia polegała na tym, że OŻG zabezpieczała techniczne utrzymanie DK, tj. ogrzanie budynku, wszystkie remonty oraz zatrudnienie palacza oraz dyrektora DK i instruktorów muzycznych. Pozostałe zakłady z terenu gminy finansowały organizację imprez kulturalnych. W organizacji tego przedsięwzięcia partycypowały wszystkie zakłady działające wówczas na terenie gminy, tj. OŻG, tartak w Gromadce, Nadleśnictwo Wierzbowa, Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Wierzbowej, Państwowe Gospodarstwo Rolne w Modłej i Osłej. Każdy zakład przekazywał uzgodnioną kwotę na działalność programową MzDK. Nad całością czuwała Rada Społeczna Domu Kultury (rodzaj rady programowej bądź nadzorczej).

spotkanie w DK (lata 60-te) - przemawia dyrektor OŻG Eugeniusz Chruścik - na zdj.: Jerzy Danilewicz, żona dyrektora OŻG, Stanisław Błaszkiewicz, dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury we Wrocławiu - Stefan Liszewski

spotkanie w DK - przemawia dr Tadeusz Bartkowiak na zdj.: Leszek Markowski, Tadeusz Krawiecki, Jerzy Danielewicz, Tadeusz Gąsiorowski, Stanisław Baszkiewicz

spotkanie w DK - na zdj.: Stanisław Błaszkiewicz, Tadeusz Gąsiorowski, Józef Szewc - prezes gminnej spółdzielni, Leszek Markowski, inż. Eryk Zimmer

posiedzenie Rady Społecznej DK w Gromadce

W skład tej rady wchodzili przedstawiciele wszystkich zakładów tworzących MzDK. Ilość członków rady społecznej określała wysokość wkładu finansowego na rzecz Domu Kultury w Gromadce. Odlewnia Żeliwa posiadała w radzie społecznej czterech przedstawicieli, a pozostałe zakłady po dwóch. W skład rady wchodzili: z ramienia OŻG inż. Eryk Zimmer, doktor Tadeusz Bartkowiak, Leszek Markowski i Tadeusz Gąsiorowski. Z ramienia tartaku Stanisław Zientara i Mieczysław Kozłowski, z ramienia Gminnej Spółdzielni Maria Kabylska i Józef Iwańczak, Nadleśnictwo Wierzbowa reprezentowali Tadeusz Krawiecki, Jan Susitko; SKR Wierzbowa Józef Adamczyk i Janina Szumilewicz, a Państwowe Gospodarstwo Rolne pan Wacław Makczyński i Józef Bodziony. Pierwszym przewodniczącym rady społecznej MzDK został przedstawiciel OŻ Tadeusz Gąsiorowski i pełnił tę funkcję do września 1974 r.. Powstanie struktury MzDK pozwoliło na zdobycie większych środków finansowych na codzienną działalność Domu Kultury. Należy dziś stwierdzić, że na tę działalność było bardzo duże zapotrzebowanie społeczne. Wówczas nie było zbyt wielu odbiorników TV i radiowych. Mieszkańcy bardzo chętnie uczestniczyli we wszystkich formach życia kulturalnego. Jednym z podstawowych zadań placówki była nauka gry na różnych instrumentach oraz szeroko rozumiana działalność kulturalna i edukacyjna. W wyniku starań Domu Kultury podpisana została stała umowa z teatrem jeleniogórskim na comiesięczne spektakle teatralne. Dzięki temu mieszkańcy mogli obejrzeć cała klasykę teatru światowego, gościć znakomitych aktorów i reżyserów, m.in. Adama Hanuszkiewicza i Wiesława Gołasa. W Gromadce wystawiane były wszystkie premiery, z jakimi występował Teatr Jeleniogórski. Spektakle te cieszyły się wielkim powodzeniem wśród mieszkańców gminy, a sala zawsze była wypełniona po brzegi. Dyrektorem Teatru w J. Górze była pani Halina Obidniak, która była gorącą zwolenniczką występów teatralnych w małych miejscowościach. Podpisana została również umowa z Wrocławską Agencją Artystyczną "IMPART" na występy popularnych i lubianych artystów i zespołów, które w tym czasie gościły na Dolnym Śląsku. Dwukrotnie występował ze swoim żeński zespołem "BABY JAGI" wielki artysta Mieczysław FOGG. W sierpniu 1969 r. do Gromadki zawitała Halina Kunicka z Lucjanem Kydryńskim. Było to przeżycie artystyczne, które starsi mieszkańcy pamiętają do dziś. W okresie swojej największej popularności gościliśmy kabaret "ELITA" z Wrocławia z Andrzejem Waligórskim i Janem Kaczmarkiem na czele. Gościli u nas Jerzy Połomski, Maria Koterbska, Jacek Lech, Teresa Tutinas, Mieczysław Wojnicki, Łucja Prus, zespoły "Filipinki" i "Pro Contra", "siostry PANAS", Kalina Jędrusik, Zbigniew Kurtycz z żoną, Bogdan Łazuka, Joanna Rawik, Sława Przybylska, zespół "No To Co" z Piotrem Janczerskim, Regina Pisarek i wielu innych. Dużą popularnością cieszyła się nauka gry na różnych instrumentach muzycznych. Pracowali wówczas w Domu Kultury tak lubiani i bardzo szanowani instruktorzy jak pan Józef Magiera, Jan Turecki, Henryk Rzeźnicki, Ryszard Dworak, Henryk Nowak, a od 1968 r. legenda Gromadki - bardzo szanowany i lubiany nauczyciel muzyki Alojzy Skóra.

 

Prowadzono naukę gry na akordeonie, gitarze, fortepianie, a liczna grupa dziewcząt pobierała naukę gry na mandolinie. Instruktorami byli panowie Henryk Rzeźwicki i Ryszard Dworak. Zajęcia z akordeonistami prowadzili pan Jan Turecki, Józef Magiera oraz pan Alojzy Skóra. Były lata, że gry na instrumentach uczyło się ponad stu dzieciaków. Wielkim powodzeniem cieszyły się popisy tych grup na zakończenie roku szkolnego. Naukę gry na różnych instrumentach pobierali tak znani dziś ludzie jak senator RP Jerzy Pieniążek, burmistrz miasta Chojnów - Jan Serkies, inż. Jerzy Pawliszczy, obecny wójt gminy Gromadka - Dariusz Pawliszczy, ksiądz Julian Chojniak, Zenon Haftko, Henryk Demaj, Paweł Kozioł. Oni oraz wielu innych młodych ludzi rozpoczęli swą przygodę z muzyką na terenie naszej gminy.

zespół muzyczny Alojzego Skóry

zespół muzyczny Alojzego Skóry

zakończenie nauki ogniska muzycznego - na zdj.: Przewodniczący Gromadzkiej Rady Andrzej Prokopowicz

zakończenie nauki ogniska muzycznego - na zdj.: Elżbieta Kozłowska z córką, instruktor DK Ewa Chwolik, Zbigniew Kozłowski

dyrektor E. Chruścik oraz I. Pawlus

słowa uznania i podziękowania na ręce dyrektora Domu Kultury Franciszka Stempla składa instruktor inż. Alojzy Skóra

nagrody ogniska muzycznego wręczają Józef Szczepanowski i instruktor DK Ryszard Dworak

koncert uczniów ogniska muzycznego

koncert zespołu mandolinistek DK (dyryguje Ryszard Dworak)

koncert zespołu akordeonistów DK - uczniowie Alojzego Skóry

koncert zespołu akordeonistów DK - uczniowie Alojzego Skóry

mgr inż. Zenon Hajtko, mgr Jan Serkies, Krystyna Demaj

koncert uczniów ogniska muzycznego

 

W 1973 r. zostały zlikwidowane Gminne Rady Narodowe, a powstały w to miejsce urzędy gmin. Odszedł wówczas z funkcji przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Gromadce jej długoletni przewodniczący i bardzo zasłużony dla naszego społeczeństwa działacz samorządowy pan Andrzej Prokopowicz. W wyniku tej reorganizacji umocniono samorządy gminne, przyznając im bardzo duże jak na tamte czasy uprawnienia. Utworzono stanowisko naczelnika gminy oraz powołano Gminne Rady Narodowe. Pierwszym naczelnikiem gminy został pan inż. Henryk Rusinek. Druga poważna reorganizacja nastąpiła w 1975 r.. Zlikwidowano stare województwa, których było 17 i powołano w to miejsce do życia 49 nowych województw. Zamiast województwa wrocławskiego powstały nowe woj. w Legnicy, Jeleniej Górze, Wałbrzychu i we Wrocławiu. Gmina nasza po raz pierwszy od powstania została odłączona od Bolesławca i włączona do województwa legnickiego, Bolesławiec przypisano do woj. jeleniogórskiego. Lata 70-te sprzyjały rozwojowi amatorskiego ruchu artystycznego. Dom Kultury w Gromadce dbał szczególnie o rozwój zespołów ludowych reprezentujących odrębne kulturowe i narodowe tradycje. Należy zaznaczyć, że ten okres był początkiem i podwaliną do stworzenia imprezy organizowanej cyklicznie w gm. Gromadka, tj. "Spotkań Czterech Kultur". Ważne aby wśród naszej społeczności pielęgnującej wielonarodowe tradycje występował wzajemny szacunek, tolerancja i poszanowanie własnych odrębności. Rozpoczął działalność bardzo lubiany i zasłużony dla naszej gminy zespół "Ale-Babki" z Różyńca, którego założycielami były panie Maria Wesołowska, Rozalia Świrska, Maria Posadowska, Anna Ziębikiewicz i wiele innych ludowych artystek.

zespół folklorystyczny "Ale-Babki" - Legnica 1993

 

Również w tamtym okresie swoją działalność rozpoczął zespół folklorystyczny "Niezapominajki" z Osłej, który z krótkimi przerwami działa do dziś. Założycielkami jego były panie Pirog, Gortych, Żak i inne.
Przez szereg lat działał zespół folklorystyczny w Gromadce, którego organizatorem i kierownikiem była pani Anna Burdzy. Współdziałała z Józefą Olszewską, Franciszką Czechowską, Weroniką Guszko, Katarzyną Łokaj, Teresą Pawłowską Szczepanem Pawłowskim i wielu innych.

Andrzej Włodarski, Józef Skrzypacz, Michał Olejniczak, Piotr Hojniak i Alojzy Skóra

powołanie Wojewody Dolnośląskiego Janusza Owczarka - Wojewodę wita Anna Burdzy wraz z działaczkami KGW z gminy Gromadka

dożynki 1979 r. - Zofia Pawłowska, Józefa Olszewska, Paulina Miżdal, Tadeusz Gąsiorowski, Kazimierz Peniutowski, Julia Hetnar, Stanisław Pawłowski, Amelia Suduł, Krystyna Puzio, Józefa Dul

zespół Piotra Hojniaka - (od lewej) Teresa Pawłowska, Weronika Głuszko, Mikołaj Włodarski, Michał Oleśniewicz, Józef Skrzypacz, Piotr Hojniak oraz instruktor DK Alojzy Skóra

Kulturę oraz pieśni kresowe upowszechniał zespół ze wsi Wierzbowa, którego organizatorem i kierownikiem była pani Zofia Bezkorowajna, a w skład jego wchodzili Szmorong Anna, Kaczyńska Rozalia, Kaczmarska Krystyna, Liptak Janina i Brzeżańska Aleksandra. Wielką popularność i uznanie osiągnął zespół pana Piotra Chojniaka, który przypominał i upowszechniał muzykę Łemków i Ukraińców. Dał wiele występów na terenie gminy i Dolnego Śląska. W zespole tym występował bardzo lubiany i ceniony artysta ludowy i poeta pan Michał Oleśniewicz. W latach 60. i 70. w Domu Kultury organizowało się wiele zespołów dziewczęcych, gł. chóry. W latach 60. powstał jeden z pierwszych zespołów rockowych braci Nowakowskich. Największe sukcesy na terenie całej Polski odnosił zespół MzDK - kapela "HEJ GROMADKA". Został on stworzony przez pana Franciszka Stempla, który pisał teksty oraz był kierownikiem artystycznym. Alojzego Skórę, który opracował wszystkie utwory muzycznie i akompaniował zespołowi w czasie występu oraz panią Ewę Folik, która odpowiadała za choreografię oraz sprawy organizacyjne. Zespół osiągnął wspaniały poziom. Występował na wielu krajowych imprezach. Był niezwykle popularny i lubiany. Był gwiazdą Festiwalu Ziem Górskich w Zakopanem. Występował w Amfiteatrze w Sopocie. Wielokrotnie uczestniczył w Łemkowskiej Watrze oraz występował w wielu większych miastach Dolnego Śląska.

kapela podwórkowa "Hej Gromadka"

kapela podwórkowa "Hej Gromadka"

kapela podwórkowa "Hej Gromadka"

kapela podwórkowa "Hej Gromadka"

kapela podwórkowa "Hej Gromadka"

kapela podwórkowa "Hej Gromadka"

kapela podwórkowa "Hej Gromadka"

kapela podwórkowa "Hej Gromadka"

Tworzyli go następujący ludzie: Henryk Demaj - śpiew i gra na instrumentach klawiszowych, Radosław Serkies - śpiew i gra na perkusji, Klaudiusz Kiedo - śpiew i gitara, Krzysztof Machacz - gitara i kontrabas, Wiesław Pieniążek - śpiew i gitara, Krzysztof Koziński - instrumenty perkusyjne, Dariusz Kurtz - śpiew i taniec, gitara, Elżbieta Matyjewicz - śpiew i taniec, Asia Jaśkielewicz (Majewska) - śpiew i taniec, Gabrysia Kiedo (Gąsiorowska) - śpiew i taniec, Ela Rozpędowska (Kozioł) - śpiew i gra na skrzypcach, Asia Rajczyk (Pawłowska) - śpiew i taniec. Zespół ten funkcjonował do chwili, gdy członkowie pokończyli szkoły średnie i wyjechali w celu podjęcia nauki na wyższych uczelniach. Część chłopców - członków zespołu - została powołana do odbycia służby wojskowej, część podjęła studia poza Gromadką, część opuściła nasz kraj i mieszka za granicą.

 

Podsumowując działalność pięćdziesięciu lat naszego Ośrodka Kultury, przypomnimy sylwetki ludzi szczególnie zasłużonych, którzy przyczynili się do osiągnięć kulturalnych na terenie gminy oraz Dolnego Śląska.

Pan Franciszek Stempel - organizator życia kulturalnego w naszej gminie w latach 70., 80. i 90. Uczestnik II Wojny Światowej - oficer II Armii Wojska Polskiego, z którą przeszedł szlak bojowy do Berlina. Otrzymał wiele odznaczeń państwowych jak również resortowych.
Pan Tadeusz Bartkowiak - lekarz medycyny, kierownik Ośrodka Zdrowia w Gromadce i Przychodni Przyzakładowej w Gromadce. Energiczny, dobry i ofiarny. Swoim zaangażowaniem i pracą przyczynił się do podniesienia na bardzo wysoki poziom imprez artystycznych organizowanych przez Dom Kultury. Przez całe lata jako konferansjer prowadził koncerty, spotkania, tłumacząc i wyjaśniając mieszkańcom potrzebę korzystania z dóbr kultury. Przeniesiony na stanowisko Kierownika Wydziału Zdrowia Urzędu Powiatowego w Bolesławcu.

państwo Alicja i Tadeusz Bartkowiak

 

Pan inż. Eryk Zimmer - ciepły, serdeczny i życzliwy człowiek. Urodzony na Górnym Śląsku w Chorzowie przed II Wojną Światową ukończył uniwersytet we Lwowie i zaraz po zakończeniu działań wojennych osiedlił się w Gromadce, gdzie spędził całe dorosłe życie. Pełnił wiele ważnych i odpowiedzialnych funkcji społecznych. W OŻG, w której pracował aż do przejścia na emeryturę, był dyrektorem, z-cą dyrektora, gł. mechanikiem oraz gł. technologiem. Posiadał bardzo szerokie zainteresowania artystyczne. Był znanym i cenionym, utalentowanym malarzem. Organizował wystawy swoich prac w Domu Kultury. Nazywany był powszechnie piewcą piękna ziemi dolnośląskiej.

 

inż. Eryk Zimmer podpisuje swoje prace

inż. Eryk Zimmer, Zbigniew Kozłowski, przedstawiciel wojewódzkiego Domu Kultury w Legnicy, dyrektor OŻG Andrzej Królikowski

rok 1980 - wystawa prac inż. Eryka Zimmera - na zdj.: Franciszek Stempel, Krystyna Bagińska, Eryk Zimmer

uroczystość poświęcona twórcom ludowym - na zdj.: Leszek Markowski, inż. Eryk Zimmer, Michał Kinaj, Bazyli Maściuch, Maria Zimmer

wystawa prac inż. Eryka Zimmera

wystawa prac inż. Eryka Zimmera

wystawa prac inż. Eryka Zimmera

wystawa prac inż. Eryka Zimmera

wystawa prac inż. Eryka Zimmera

wystawa prac inż. Eryka Zimmera

wystawa prac inż. Eryka Zimmera

 

Pani Anna Burdzy (Pawłowska) - przez całe dorosłe życie była bardzo aktywna we wszystkich dziedzinach życia kulturalno - oświatowego w gminie. Najpierw jako członkini zespołu artystycznego, później jako współorganizatorka wszystkich imprez kulturalnych na terenie gminy. Zorganizowała i prowadziła zespół folklorystyczny w Gromadce. Organizowała działalność kulturalną wśród członkiń Koła Gospodyń Wiejskich, była współorganizatorem jubileuszów 20-lecia, 40-lecia i 50-lecia powrotu Polaków z Jugosławii na teren Dolnego Śląska. Pani Anna Burdzy była wieloletnim sołtysem wsi Borówki oraz radną przez kilka kadencji. Swoją pracą, aktywnością i zaangażowaniem przyczyniła się do rozwoju naszej gminy.
Pani Zofia Bezkorowajna - organizatorka wszystkich działań społecznych i kulturalnych w gm. Gromadka oraz wsi Wierzbowa. Zorganizowała i prowadziła zespół folklorystyczny, który propagował i przypominał kulturę kresową. Była inicjatorem cyklicznych spotkań, które organizowane były we wsi Wierzbowa. Spotykali się na nich weterani II Wojny Światowej z młodzieżą szkół średnich Bolesławca i Legnicy.
Pan Piotr Chojniak - leśnik z zawodu, działacz społeczny i kulturalny z zamiłowania. Bardzo zasłużony dla gm. Gromadka wieloletni sołtys wsi Patoka, śpiewak cerkiewny w kościele w Modłej. Przez całe lata współtworzył i występował na scenie z zespołem, wykonując muzykę łemkowską i ukraińską. Dobry i życzliwy człowiek.
Pan Michał Oleśniewicz - wspólnie z panem Piotrem Chojniakiem tworzyli zespół wykonujący pieśni łemkowskie i ukraińskie na wielu imprezach w gminie oraz na terenie całej Polski. Poeta łemkowski.
Pan Józef Pawliszczy - który przez całe lata dbał, aby w działalności Domu Kultury nie zapomniano o mieszkających na terenie gminy ludziach narodowości łemkowskiej i ukraińskiej. Pan J. Pawliszczy organizował wiele imprez kulturalnych z udziałem zespołów z zewnątrz, które prezentowały kulturę łemkowską i ukraińską.
Pan Józef Skrzypacz - występował wspólnie z zespołem P. Chojniaka.
Pani Stefania Roicka - organizatorka życia kulturalnego i czytelnictwa we wsi Wierzbowa.
Pani Maria Wesołowska - współorganizatorka i założycielka zespołu folklorystycznego "Ale-Babki" w Różyńcu.
Pani Maria Poradowska - współorganizatorka i założycielka zespołu folklorystycznego "Ale-Babki" w Różyńcu.
Pani Władysława Laskowska Mosiądz, która należy do młodszego pokolenia członkiń zespołu "Ale-Babki" i obecnie z powodzeniem organizuje jego działalność.
Pani Weronika Głuszko - współorganizatorka i długoletnia członkini zespołu folklorystycznego w Gromadce. Swoją postawą i zaangażowaniem wywierała dobry wpływ na pozostałych członków zespołu.

 

Należy szczególnie podkreślić dużą rolę dyrektorów Odlewni Żeliwa Gromadka, którzy wnieśli duży wkład w rozwój bazy oraz organizację nowych form działalności kulturalno - oświatowej na terenie gminy. Największy wkład w rozwój kultury na terenie gminy wniósł dyrektor Eugeniusz Chruścik, który obok działań kulturalnych bardzo dbał o rozwój bazy. Również bardzo duży wkład w rozwój kultury w gminie wniósł dyrektor Andrzej Królikowski, który, pomimo że Dom Kultury był własnością Urzędu Gminy w Gromadce, pomagał w utrzymaniu budynku oraz zatrudniał instruktorów. Dyrektor Henryk Romanowski, który zainicjował prawdziwą działalność kulturalną na terenie naszej gminy.

 

Dom Kultury w swojej ponad pięćdziesięcioletniej historii przechodził wiele zmian organizacyjnych i reorganizacji. O niektórych formach wcześniej wspominaliśmy. Od 2 stycznia 1977 r. Dom Kultury przejął pod zarząd Urząd Gminy w Gromadce i wówczas powołany został GOK - Gminny Ośrodek Kultury przemianowany później w GOKiS - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.

 

Zmiana jakości działalności kulturalnej nastąpiła w roku 1980 r. po powstaniu Solidarności. Protest społeczny przeciwko dotychczas sprawującym rządy w Polsce wymusił zmianę tematyki działalności kulturalnej. Nasilono pracę na treści patriotyczne i narodowe, w wyniku odczytów, spotkań odsłaniano zakłamanie historii przywracano nowe formy działalności kulturalnej. Uległa zmianie jakość i ilość imprez masowych, mniej było organizowanych uroczystych akademii. Zmieniły się gusta i upodobania mieszkańców, co wymuszało nowe formy działalności kulturalnej i inną jakość organizowanych imprez. Spowodowane to było rozwojem TV, powszechnym dostępem do kultury i wyznaczało kierunki działań Domu Kultury. Należy stwierdzić, że w tej sytuacji Dom Kultury potrafił wypracować nowe formy i zainteresować swoją działalnością szerokie rzesze naszych mieszkańców, którzy i dziś masowo uczestniczą w imprezach organizowanych przez tą placówkę. 


Opracował: Tadeusz Gąsiorowski

 

Facebook

                  

Sponsorzy

 

Piekarnia PPUH Jarmen

Edward Orawiec Tomaszów Bolesławiecki

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury

i Biblioteka w Gromadce

ul. Szkolna 9

59-706 Gromadka

NIP: 612-18-60-992

tel. 75 738 23 48

tel. 75 738 23 96 (Biblioteka)


e-mail:

gokibgromadka@gokibgromadka.pl


Skrzynka ESP:

/GOKIBGROMADKA/SkrytkaESP


Nr rachunku bankowego:

BS w Chojnowie - Oddział w Gromadce

63 8644 0000 0264 8839 2000 0010


BIBLIOTEKA

Biblioteka czynna

w czasie wakacji

poniedziałek - piątek:

w godz. 8.00 - 15.00

 

 

KATALOG ONLINE

 

Klauzula informacyjna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Polecamy: