Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce

Sekcje, kursy, koła

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Instruktor ds. plastyki - Barbara Deberna

Koło plastyczne powstało w 1998 r.. Instruktor pracuje z trzema grupami wiekowymi. Prowadzi zajęcia z zakresu kształtowania warsztatu plastycznego i rękodzieła artystycznego. Koło spełnia ważną rolę artystyczno-edukacyjną uzupełniając działalność szkół w rozwijaniu zainteresowań artystycznych. Pracownia jest inicjatorem i organizatorem różnorodnych akcji plastycznych i zajęć plenerowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Priorytetowym zadaniem pracowni jest proponowanie uczestnikom atrakcyjnych form zajęć. Uczestnicy tych zajęć to laureatami różnych konkursów o randze gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, a nawet międzynarodowej.
Dzieci uczą się współpracy w grupie, akceptacji i szacunku wobec różnych upodobań i spojrzeń na rzeczywistość, nabywają umiejętność plastycznego przedstawiania świata, marzeń, nastrojów, wyobraźni i przeżywania uczuć.
Zajęcia odbywają się w każdy wtorek i piątek. We wtorki zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży. Celem zajęć jest umożliwienie najmłodszym poznania różnych technik rysunkowych i malarskich, papieroplastyki, wykonywania prac z masy solnej, plasteliny, gliny itp.. Młodzież kształtuje i doskonali swój warsztat plastyczny, uczy się obserwacji natury, zasad kompozycji, perspektywy i doboru barw. Zajęcia rozwijają uzdolnienia plastyczne oraz uwrażliwiają na piękno dzieł artystycznych. 


KOŁO RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO DLA WSZYSTKICH

Instruktor ds. plastyki - Barbara Deberna

W piątki koło rękodzieła artystycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, rozwija zdolności manualne w miłej, przyjaznej atmosferze sprzyjającej pracy twórczej w różnych technikach i materiałach plastycznych nawiązujących do plastyki ludowo-obrzędowej. Czerpiąc z tradycji rzemiosła artystycznego tworzymy rzeźby i płaskorzeźby z masy papierowej, gipsu itp., haftujemy, tkamy makatki i gobeliny, wykonujemy makramy. Sztuka ludowa to zajęcia z zakresu warsztatów zdobnictwa bibułkowego, wycinanki ludowej, batiku, wykonywanie ozdób świątecznych i rekwizytów obrzędowych: masek, szopek, palm i pisanek wielkanocnych. 


AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

Prowadzenie - Barbara Deberna

"Akademia Przedszkolaka" to zabawy plastyczne z dziećmi poprzez stosowanie różnorodnych technik plastycznych. Dzieci podczas pracy twórczej rozwijają swoje umiejętności manualne, udoskonalają zdolności, rozwijają fantazję, kształtują umiejętności wyrażania środkami plastycznymi. Działalność plastyczna dzieci stwarza szerokie pole do realizacji jego możliwości i pobudza do obrazowego wyrażania swoich odczuć. Do "Akademii Przedszkolaka" można przyprowadzać dzieci po uprzednim skontaktowaniu się z instruktorem. Zajęcia odbywają się w czwartki od godziny 10.00 do godziny 12.00. 

DZIAŁALNOŚĆ, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA UCZNIÓW PRACOWNI PLASTYCZNEJ:

Rok 1998/1999
• Wyróżnienie dla Jarosława Górnego w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt.: „Gacki 99” (Centrum Kultury „ZAMEK” w Poznaniu).
Organizacja: Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Dziecko i jego świat”, Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Mój przyjaciel i ja”, Gminnego Wielkanocnego Konkursu Plastycznego pt. „Moja Pisanka”, Gminnej Pokonkursowej Wystawy fotograficznej pt.: „Dziecko w obiektywie”.

Rok 2000
Organizacja: Gminnego Konkursu Plastycznego na „Najpiękniejszą Pisankę”, Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Narysuj swoją mamę”, Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Kartka Świąteczna”.

Rok 2001
• Dyplom za udział w Międzynarodowym Konkursie Plasty-cznym pt.: „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” (Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu).
Organizacja: Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Projekt Pisanki Wielkanocnej”, Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Wspomnienia z wakacji”, Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „W krainie mrozu i śniegu”, Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Świąteczne ozdoby, gwiazdkowe tradycje”.

Rok 2002
• Wyróżnienie dla GOKiS w Gromadce za przygotowanie prac plastycznych do I Konkursu plastycznego pt. „Stanisław Wyspiański – człowiek secesji” (konkurs pod patronatem Starosty Bolesławieckiego).
• II miejsce dla Kamili Debernej w IV Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt. „Tradycją Dyktowane” (Polkowicki Ośrodek Kultury).
• I miejsce dla Dawida Rożek w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. „Świat, który nas otacza” (Klub Garnizonowy w Jeleniej Górze).
• Wyróżnienie dla Małgorzaty Tilgner w VII edycji Ogólno-polskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. „Świat, który nas otacza” (Klub Garnizonowy w Jeleniej Górze).
Organizacja: Gminnego Konkursu Plastycznego na wykonanie „Najpiękniejszej pisanki lub najpiękniejszej palmy wielkanocnej”, Gminnego Konkursu Plastycznego na wykonanie pracy pn. „Gwiazdkowe Tradycje”.

Rok 2003
• Dyplom dla GOKiS za udział w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży pt. „Kopernik*Kosmos” (Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu).
• Wyróżnienie dla Marty Polak w V Wojewódzkim Konkursie Plastycznym na kartkę świąteczną i noworoczną pn. „Tradycją Dyktowane” (Polkowicki Ośrodek Kultury).
• Nagroda i wyróżnienie dla Agnieszki Kuchmacz w konkursie plastycznym pt. „Maria De Matias” (BOK Bolesławiec).
• Wyróżnienia dla Kamili Debernej, Bernardy Gołąb, Wiolety Lutostańskiej, Kingi Zawady w V Wojewódzkim Konkursie Plastycznym na kartkę świąteczną i noworoczną pn. „Tradycją Dyktowane” (Polkowicki Ośrodek Kultury).
• Dyplom dla GOKiS za udział w XII Międzynarodowym Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pt. „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” (Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu).
Organizacja: Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Pisanka lub Palma Wielkanocna”, Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Mój bukiet dla Ciebie, Mamo”, wystawy promującej Gminę Gromadka podczas Bolesławieckiego Święta Ceramiki w Bolesławcu, Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Gwiazdkowe ozdoby i kartki świąteczne”, I Regionalnego Konkursu Plastycznego pt. „Cztery Pory Roku”, część I „Zima”, część II „Wiosna”, cześć III „Lato”, część IV „Jesień”.

Rok 2004
• Nagroda Grand Prix dla Pawła Rudnickiego i Kamili Debernej w Regionalnym Konkursie Plastycznym pt. „Rok Polski w Tradycji” (GOKiS Gromadka).
• Wyróżnienie dla Kamili Debernej w III Dolnośląskim Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej – „Walor” 2004 (Dzierżoniowski Ośrodek Kultury).
• Wyróżnienie dla Alicji Grzybowskiej, Korneli Zawady w VII Konkursie Plastycznym pt. „Wśród nocnej ciszy” (Spółdzielczy Dom Kultury „Kopernik” w Legnicy).
Organizacja: I Regionalnego Konkursu Plastycznego pt. „Rok Polski w Tradycji”, część I „Zima”, część II „Wiosna”, cześć III „Lato”, część IV „Jesień”, Gminnego Konkursu Plastycznego na „Najpiękniejszą pisankę lub Palmę Wielkanocną”, Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Ozdabiamy bombki choinkowe”.

Rok 2005
• II nagroda dla Klaudii Bukowskiej w Konkursie plastycznym pt. „Konie i My”(II Euroregionalne Zawody Jeździeckie – Majówka jeździecka).
• Dyplom dla Pani Barbary Debernej za przygotowanie zestawu prac uczniów na Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „Impresje Mickiewiczowskie” (Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu).
Organizacja: Gminnego Konkursu Plastycznego na „Najpię-kniejszą palmę lub na Najpiękniejszą pisankę”, Gminnego Konkursu Plastycznego na „Ozdabianie bombek choinkowych”, II Regionalnego Konkursu Plastycznego pt. „Cztery Pory Roku”, część I „Zima”, część II „Wiosna”, cześć III „Lato”, część IV „Jesień”.

Rok 2006
• I miejsce dla Martyny Rożek i Eryka Kopcia w VIII Konkursie Plastycznym pt. „Wśród nocnej ciszy” (Spółdzielczy Dom Kultury w Legnicy).
Organizacja: zabaw mikołajowych dla dzieci ze SP w Różyńcu, I Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Jesienna kukiełka”, Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Postać Mikołaja w wypowiedziach plastycznych dzieci”, I Gminnej Wystawy Bożonarodzeniowej pt. „Kultura Ludowa, Tradycje i Zwyczaje”, Gminnego Konkursu Plastycznego „Na wykonanie stroika Świątecznego lub ozdabianie bombek choinkowych”, II Gminnej Wystawy Wielkanocnej pt. „Kultura Ludowa, Tradycje i Zwyczaje”, Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Pisanka – Palma Wielkanocna”.

Rok 2007
• Nagroda Grand Prix dla Krzysztofa Drozdka w II Regionalnym Konkursie Plastycznym pt. „Rok Polski w Tradycji” (GOKiS Gromadka).
• Nagroda – wyróżnienie dla Zuzanny Suduł w Konkursie plastycznym pt. „Projekt na pisankę wielkanocną” (Dom Kultury „ATRIUM” w Legnicy).
• Dyplom dla GOKiS za udział w programie „Edukacja na kółkach” organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Bolesławcu.
• Dyplom dla GOKiS za udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Poznajmy Świat Wyspiańskiego” (Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu).
• Dyplom I miejsca oraz nagroda dla GOKiS za wykonanie najlepszego Posteru podczas wizyty na Międzynarodowym czesko-polskim zjeździe szkół dla ekorozwoju do programu edukacyjnego pod nazwą „Szkoła dla Ekorozwoju na Dolnym Śląsku” (Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”).
• Wyróżnienie dla Damiana Giby i Wiktorii Kopeć w VIII Konkursie Plastycznym „Wśród Nocnej Ciszy” (Spółdzielczy Dom Kultury „Kopernik” w Legnicy).
• Dyplom dla GOKiS za udział w XIV Międzynarodowym Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” (Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu).
• Dyplom udziału dla GOKiS w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Mój Anioł Stróż” (Dom Kultury WŁOCHY w Warszawie).
Organizacja: III Gminnej Wystawy Wielkanocnej pt. „Kultura Ludowa, Tradycje i Zwyczaje”, Gminnego Konkursu Plastycznego na wykonanie „Kartki Wielkanocnej lub Baranka Świątecznego”, Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Jesienna Kukiełka II”, Konkursu przyrodniczo-kulturowego pt. „Walory Przyrodnicze i Kulturowe Wrzosowej Krainy” część I „Jesień, część II „Zima”, część III „Wiosna”, część IV „Lato”. Zadanie zostało dofinansowane w ramach projektu „Walory przyrodnicze, kulturowe i produkty lokalne – sposobem na rozwój Partnerstwa Wrzosowa Kraina”, Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „I Mikołajkowy Łańcuch Przyjaźni”, Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Mama i Ja”, pleneru malarskiego na terenie gminy Gromadka pn. „W galerii pod chmurką – maluj z nami” oraz pleneru malarskiego pn. „Maluj w plenerze” na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego (GOKiS w Gromadce). Zadanie dofinansowano w ramach projektu „Walory przyrodnicze, kulturowe i produkty lokalne – sposobem na rozwój Partnerstwa Wrzosowa Kraina” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Fundację „Wrzosowa Kraina”. Wystawa poplenerowa odbyła się podczas cyklicznego II Święta Wrzosu w Borówkach w 2007 r.

Rok 2008
• Dyplom udziału GOKiS w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży pt. „Żaba, Piernik i Kopernik” (Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu).
• Dyplom dla Pani Barbary Debernej za udział w IV Gminnej wystawie pt. „Kultura Ludowa, Tradycje i Zwyczaje” (Dyrektor GOKiS w Gromadce).
Organizacja: Regionalnego Konkursu Plastycznego pt. „Walory Przyrodnicze i Kulturowe Ziemi Dolnośląskiej” (część I „Jesień”, część II „Zima”, część III „Wiosna”, część IV „Lato”). Nagroda Grand Prix dla laureatów czterech części konkursu. W całej edycji konkursu brało udział około 2000 prac.
Recenzje i patronat medialny – dziennik „Konkrety” PL oraz org. Bolesławiec. Patronat honorowy – Lidia Geringer de Oedenberg Poseł do Parlamentu Europejskiego.
• Nagroda Grand Prix dla ucznia Pawła Rudnickiego – udział w XXVIII wizycie parlamentarnej organizowanej przez Poseł do Parlamentu Europejskiego Lidię Geringer de Oedenberg. Strasburg 21-24 września 2008 r.
• Nagroda Grand Prix dla Kamili Miszkiewicz, Wiktorii Kopeć, Zuzanny Suduł i Pawła Rudnickiego z pracowni plastycznej GOKiS w Regionalnym Konkursie Plastycznym pt. „Walory Przyrodnicze i Kulturowe Ziemi Dolnośląskiej” (GOKiS Gromadka).
• Dyplom dla Barbary Debernej za udział w wystawie w Regionalnym Konkursie Plastycznym pt. „Walory Przyrodnicze i Kulturowe Ziemi Dolnośląskiej” część II „Zima”, część III „Wiosna”, część IV „Lato” (Dyrektor GOKiS Gromadka, Wójt Gminy Gromadka).
• Podziękowania dla uczestników: Bernardy Gołąb, Elżbiety Buganik, Barbary Debernej, Krzysztofa Drozdka, Mariana Zawieruchy w 5 Dolnośląskim Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej „Walor” 2008 (Dzierżoniowski Ośrodek Kultury).
• Wyróżnienie dla Pani Bożeny Kuchmacz w 5 Dolnośląskim Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej „Walor” 2008 (Dzierżoniowski Ośrodek Kultury).
Organizacja: Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Jesienna Kukiełka III”, Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Mikołajkowy Łańcuch Przyjaźni II”, IV Gminnej Wystawy Plastycznej pt.” Kultura Ludowa i Zwyczaje Bożego Narodzenia” – „Wigilia Czterech Kultur” w Gromadce, Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Anioł 2008”.

Rok 2009
• Dyplom za udział dla Amelii Mrozek, Wiktorii Śmigielskiej, Aleksandry Jaskot w IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Anioły i Aniołki Bożonarodzeniowe” (Przedszkole Publiczne nr 77 w Szczecinie).
• Podziękowania dla GOKiS za udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bohaterowie Legend Warszawskich” (Przedszkole nr 3 „Promyczek” w Poznaniu).
• Podziękowania oraz dyplom udziału dla Marcela Dula w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Anioł 2008/2009” (Dom Kultury „Dorożkarnia” w Warszawie).
• Dyplom za udział dla GOKiS oraz wyróżnienia dla: Mateusza Fulczyńskiego, Olgi Fuławki, Katarzyny Członka i Klaudii Potockiej w konkursie pt. „Projekt na Pisankę Wielkanocną” (Dom Kultury „Atrium” w Legnicy).
• Wyróżnienie dla GOKiS w konkursie na „Najwyższą Tradycyjną Bolesławiecką Palmę Wielkanocną” (Bolesławiecki Ośrodek Kultury).
• Podziękowania dla GOKiS za udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Przygody Myszki Norki” (Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” w Warszawie).
• Dyplom za udział w XV Międzynarodowym Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu).
• Dyplom za udział w VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Pocztówka z wakacji” (Klub Kultury „Zastów” w Warszawie).
• Dyplom dla GOKiS za udział w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Pocztówka do Świętego Mikołaja” (Klub Kultury „Zastów” w Warszawie).
• Dyplom udziału dla Pań: Weroniki Kwaśniak, Zofii Hetnar, Marzeny Paluszczyszyn, Lucyny Żak, Eweliny Kozioł, Danuty Skrzypek, Julity Jarosz, Barbary Debernej, Anieli Pajdy, Danuty Bronowickiej, Marii Jakubek i Pana Andrzeja Skrzypek w VI Dolnośląskim Przeglądzie Twórczości „Ludowe i Artystyczne Rękodzieło” 2009 (Minister Kultury, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Dzierżoniowski Ośrodek Kultury).
• Dyplom dla Barbary Debernej za udział w Regionalnym Konkursie Plastycznym pn. I Spotkanie ze Sztuką „Wieś i ludowość w rysunku i malarstwie” (Dyrektor GOKiS w Gromadce, Wójt Gminy Gromadka).
• Dyplom dla Barbary Debernej oraz dla Pracowni plastycznej za udział w wystawie pn. „Wigilia Wielu Kultur” (Dyrektor GOKiS w Gromadce, Wójt Gminy Gromadka).
Organizacja: Regionalnego Konkursu Plastycznego pt. I Spotkanie ze Sztuką „Wieś i Ludowość w Rysunku i Malarstwie”, Regionalnego Konkursu Plastycznego pt. II Spotkanie ze Sztuką „Ludowość w Szopce Bożonarodzeniowej i Ozdobach Choinkowych”, Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Patyczki, Kasztanki i Leśne Stwory i Inne Jesienne Dziwaki”, V Gminnej Wystawy Wielkanocnej pt. „Kultura Ludowa, Tradycje i Zwyczaje”, VI Gminnej wystawy plastycznej pt. „Prezentacje Bożonarodzeniowe Wielu Kultur” w tym zorganizowanie czeskiej wystawy twórców ludowych – „Wigilia Wielu Kultur” w Gromadce, Gminnego Konkursu Plastycznego pt.: „Mikołajkowy Łańcuch Przyjaźni III, Wystawy promującej Gminę Gromadka podczas jubileuszu 10-lecia Powiatu Bolesławieckiego pod hasłem „Sześć gmin – jedno serce”, Gminnego Konkursu Plastycznego „Na wykonanie Zajączka, Kurczaczka, Baranka Wielkanocnego”.

Rok 2010
• Udział GOKiS w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży „Chopin – Inspirator Wyobraźni” (Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu).
• Dyplom dla GOKiS w Gromadce za zajęcie II miejsca w Konkursie na najciekawszą prezentację podczas parady Inaugurującą Bolesławieckie Święto Ceramiki 2010 w kategorii dla grup zorganizowanych, Bolesławiecki Ośrodek Kultury. Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu, nagroda 500 zł.
• I nagroda główna dla Amelii Mrozek w Konkursie Plastycznym pt. „Domy Przysłupowe”. Konkurs organizowany w ramach projektu „Ratujmy domy przysłupowe” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (Organizator Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” w Lubaniu).
• I nagroda główna dla Wiktorii Zasońskiej oraz trzy wyróż-nienia dla Wiktorii Żabickiej, Nikoli Skrzypacz i Patrycji Fulczyńskiej w Międzynarodowym Polsko-Czesko-Niemie-ckim Konkursie Plastycznym pt. „Las Zrównoważony” (Organizator Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” w Lubaniu).
• II miejsce dla Wiktorii Roickiej oraz wyróżnienie dla Pauliny Paluszek w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Opowieści z leśnych kniei” (Organizator Białowieski Park Narodowy).
• Wyróżnienia dla Anny Skrzypek i Karoliny Tesarskiej w Konkursie Plastycznym pt. „Wśród nocnej ciszy” (Spółdzielczy Dom Kultury „Kopernik” w Legnicy).
Organizacja: Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Jajko i baranek”, Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Liście, Liściaki – Kolaż Roślinny”, Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Najpiękniejsza choinka bożonarodzeniowa lub zabawka na choinkę”, „Warsztatów Stroików Bożonarodzeniowych” dla Klubu Seniora „RELAKS” w Gromadce.

Rok 2011
• Dyplom za udział w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pt. „Człowiek-Ziemia-Kosmos” zorganizowanym z okazji Roku Jana Heweliusza (Organizator Fundacja „Wspólnota Gdańska”, Prezydent Miasta Gdańska, Prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, Prezes Zarządu Fundacji „Wspólnota Gdańska”).
• Dyplom za udział w XVI Międzynarodowym Konkursie Twórczości Plastycznej pt. „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” (Organizator Galeria I Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu).
• Laureatka Międzynarodowego Konkursu Literacko-Plastycznego pt. „Polak to brzmi dumnie” Dyplom I miejsce dla Wiktorii Żabickiej od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego (Białystok).
• Wyróżnienie dla Renaty Kruszniewicz w Powiatowym Konkursie Plastycznym pt. „Pomaluj swój świat – Magia teatru” (Organizator Młodzieżowy Dom Kultury w Bolesławcu).
Organizacja: Gminnego Konkursu Plastycznego dla dzieci, mło-dzieży i dorosłych pt. „Najpiękniejszy koszyczek wielkanocny”, Gminnego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Najpiękniejsza bombka choinkowa lub szczyt na cho18
inkę”, Pleneru malarskiego pt. „Bliżej Natury we Wrzosowej Krainie” we „Wrzosowej Chacie” w Borówkach, Gminnej Wystawy Poplenerowej pleneru malarskiego pt. „Bliżej Natury we Wrzosowej Krainie” – VI Święto Wrzosu w Borówkach, (Urząd Gminy Gromadka, GOKiS w Gromadce Sołectwo Borówki, Grupa Partnerska „Wrzosowa Kraina”), Wystawy fotograficznej promującej zabytki „Wrzosowej Krainy” – VI Święto Wrzosu w Borówkach, (Urząd Gminy Gromadka, GOKiS w Gromadce, Sołectwo Borówki, Grupa Partnerska „Wrzosowa Kraina”), Gminnej Wystawy pt. „Papież Polak w prezentacjach”, (GOKiS w Gromadce), VII Gminnej Wystawy plastycznej pt. „Prezentacje Bożonarodzeniowe Wielu Kultur” (GOKiS w Gromadce), Gminnych „Warsztatów Zdobnictwa Bibułkowego i Kwiatów do Palm Wielkanocnych” dla Klubu Seniora „Relaks” w Gromadce.

Rok 2012
• Podziękowanie dla Barbary Debernej za zaangażowanie i przygotowanie wraz z wychowankami wspaniałych prac eksponowanych na wystawie pokonkursowej IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Świat Dinozaurów”(Centrum Edukacji Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu).
• Wyróżnienie dla Alicji Król w VII Diecezjalnym Konkursie pt. „Jan Paweł II” (MDK w Świdnicy).
• Dyplom dla GOKiS za zajęcie II miejsca w konkursie na najciekawszą prezentację podczas 18 Ceramicznej Parady Ceramiki 2012 roku o Nagrodę Miasta Bolesławiec w kategorii grupowej – nagroda 500 złotych (BOK-MCC Bolesławiec).
• Wyróżnienie dla Bożeny Kuchmacz w kat. dorośli w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Ozdoba Choinkowa” (Klub Kultury „Zastów” w Warszawie).
Organizacja: Gminnego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja i Święta Bożego Narodzenia” Gminnego Konkursu Plastycznego na wykonanie „Najpiękniejszego jajka wielkanocnego lub kartki z jajkiem”, Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja i Święta Bożego Narodzenia”, I pleneru rowerowo-fotograficznego pn. „Walory przyrodniczo-kulturowe Wrzosowej Krainy” na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego (GOKiS w Gromadce), pleneru malarskiego pn. „Walory przyrodniczo-kulturowe Wrzosowej Krainy” we wsi Borówki (GOKiS w Gromadce), Wystawy fotograficznej pn. Walory przyrodniczo-kulturowe „Wrzosowej Krainy” – VII Święto Wrzosu w Borówkach (GOKiS w Gromadce), poplenerowej wystawy malarskiej pn. „Walory Przyrodniczo-kulturowe Wrzosowej Krainy” – VII Święto Wrzosu w Borówkach (GOKiS w Gromadce), II Gminnego pleneru rowerowo-fotograficznego na terenie gminy Gromadka (GOKiS w Gromadce).

Rok 2013
• Nagroda dla Alicji Płatek w Powiatowym Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży „Pomaluj swój świat” (Młodzieżowy Dom Kultury w Bolesławcu).
• Nagroda dla Wiktorii Krysy w Powiatowym Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży „Pomaluj swój świat” (Młodzieżowy Dom Kultury w Bolesławcu).
• Wyróżnienie dla Malwiny Drozdek w Powiatowym Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży „Pomaluj swój świat” (Młodzieżowy Dom Kultury w Bolesławcu).
• Akceptacja do wystawy dla Renaty Kruszniewicz i Katarzyny Członka w Powiatowym Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży „Pomaluj swój świat” (Młodzieżowy Dom Kultury w Bolesławcu).
• Podziękowanie dla Barbary Debernej za przygotowanie dzieci do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Przedszkolak wie jak dbać o przyrodę” (Przedszkole Publiczne w Rogowie).
• Wyróżnienie dla Mai Mrozek w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym im. Władysława Ślewińskiego w II Sochaczewskim Konkursie Plastycznym pt. „Kwiaty Polskie na Mazowszu” (Miejska Biblioteka Publiczna, Towarzystwo Miłośników Malarstwa Ślewińskiego).
• Laureat Alicja Król w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Świat na tkaninie” (Gminny Ośrodek Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach).
• Laureat Pan Marian Zawierucha w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Świat na tkaninie” (Gminny Ośrodek Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach).
• Wyróżnienie dla Wiktorii Żabickiej Ogólnopolskim Kon-kursie Plastycznym pt. „Świat na tkaninie” (Gminny Ośrodek Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach).
• Dyplom za udział w XVII Międzynarodowym konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pt. „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” (Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu).
• Wyróżnienie dla Pani Bronisławy Mioduszewskiej w 7 Dol-nośląskim Przeglądzie Twórczości „Ludowe i Artystyczne Rękodzieło” (DOK w Dzierżoniowie).
• II nagroda dla Pani Edyty Mioduszewskiej w 7 Dolnośląskim Przeglądzie Twórczości „Ludowe i Artystyczne Rękodzieło” (DOK w Dzierżoniowie).
• Wyróżnienie dla Pani Olgi Urdy w 7 Dolnośląskim Przeglądzie Twórczości „Ludowe i Artystyczne Rękodzieło” (DOK w Dzierżoniowie).
• Wyróżnienie dla Pani Marii Sitko w 7 Dolnośląskim Prze-glądzie Twórczości „Ludowe i Artystyczne Rękodzieło” (DOK w Dzierżoniowie).
Organizacja: Gminnego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Zajączek Wielkanocny”, Gminnego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Kwiaty dla Mamy”, Regionalnego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Wielokulturowość”, Wernisażu plastycznego artystki malarki Janiny Sarzyńskiej pt. „Ona i Ona” z okazji 55-lecia GOKiS w Gromadce, Pleneru malarskiego na Zamku Grodziec oraz wystawy poplenerowej na VIII Święcie Wrzosu w Borówkach, Gminnego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Najdziwniejsza dynia lub obrazek z dynią”, II edycji Gminnego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Anioł 2013”.

Rok 2014
• Nagroda dla Karoliny Hucał w XI Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej pt. „Świat w oczach najmłodszych – Podróż moich marzeń” (SP im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. Patronat Burmistrza Nałęczowa).
• Wyróżnienie dla Bogdana Konstowicza w kategorii pt. „Anioł bożonarodzeniowy na XI Dolnośląskim Konkursie Plastycznym pt. „Tradycją Dyktowane” (PCA Polkowice).
• Wyróżnienie dla Edyty Tureckiej w kategorii „Anioł bożo-narodzeniowy na XI Dolnośląskim Konkursie Plastycznym pt. „Tradycją Dyktowane” (PCA Polkowice).
• Nagroda dla Magdaleny Matyjewicz w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Biennale Malarstwa 2014” VI Edycja „Niech żyje kolor” (Galeria Twórczości Plastycznej Młodych MDK – Wrocław Śródmieście).
• Akceptacja do wystawy Izy Tkaczyk w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Biennale Malarstwa 2014” VI Edycja „Niech żyje kolor” (Galeria Twórczości Plastycznej Młodych MDK – Wrocław – Śródmieście).
• Podziękowania za udział dla Barbary Debernej, Elżbiety Buganik, Mariana Zawieruchy, Ireny Maciuszek w 6 Dolnośląskim Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej (DOK w Dzierżoniowie).
• Dyplom dla opiekuna artystycznego Barbary Debernej za wysoki poziom artystyczny prac konkursowych oraz twórcze zaangażowanie w VI Ogólnopolskim Biennale Malarstwa i miniatury 8x8 (MDK „Śródmieście” we Wrocławiu).
• Nagroda dla Magdaleny Matyjewicz w VI Ogólnopolskim Biennale Malarstwa i miniatury 8x8 (MDK „Śródmieście” we Wrocławiu). Organizacja: Gminnego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Na najpiękniejszy stroik z pisanką lub stroik wiszący i inne”, Gminnego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Krajobraz wsi” – collage Dni Gromadki, Wernisażu plastycznego malarki Ireny Maciuszek z Gromadki pt. „II Wernisaż wystawy (nie) Jednego Obrazu” podczas Dni Gromadki, Pleneru malarskiego na Zamku Kliczków oraz wystawy poplenerowej na IX Święcie Wrzosu w Borówkach (GOKiS w Gromadce), Konkursu na „Wrzosową kompozycję” na IX Święcie Wrzosu w Borówkach, II pleneru rowerowo-fotograficznego pn. „Fauna i flora Wrzosowej Krainy” na terenie Borówek oraz wystawy poplenerowej na IX Święcie Wrzosu w Borówkach (GOKiS w Gromadce), Gminnego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Choinka tematyczna”.

Rok 2015
• Dyplom za udział dla Pani Barbary Debernej, Pauli Niewiadomskiej, Izy Tkaczyk, Agaty Jasnowskiej, Weroniki Gruszki, Dobrawy Laskowskiej, Dominiki Tomczyk, Sylwii Sytek, Tomasza Pisarskiego w Międzynarodowym Konkursie Bożonarodzeniowym pt. „Świąteczna ozdoba mojego regionu” (Polska Społeczna Szkoła Sobotnia we Fredrikstad w Norwegii).
• Dyplom za udział dla Pani Barbary Debernej, Alicji Gruszki, Weroniki Gruszki w Konkursie plastycznym pt. „35 lat NSZZ Solidarność” pod patronatem Prezydenta Miasta Bolesławiec Piotra Romana oraz Terenowej Organizacji NSZZ Solidarność w Powiecie Bolesławieckim (BOK-MCC w Bolesławcu).
• Podziękowanie dla Pani Barbary Debernej za przygotowanie dziecka do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Bukiet Pani Jesieni” (Przedszkole nr 23 „Stokrotka” w Ko-szalinie).
• Podziękowanie dla Pani Barbary Debernej za przygotowanie dziecka do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Nasze morze ukochane – wspomnienie lata” (Przedszkole nr 23 „Stokrotka” w Koszalinie).
• Podziękowanie dla Pani Barbary Debernej za pomoc w przygotowaniu prac do II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Miś ciekawy świata” (Przedszkole Integracyjne nr 39 w Lublinie).
• Podziękowanie dla Zuzanny Gąsiorowskiej za udział w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Miś ciekawy świata” (Przedszkole Integracyjne nr 39 w Lublinie).
• Podziękowanie dla Pani Barbary Debernej za przygotowanie dzieci do Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno-Literackiego pt. „Moja przygoda z Kubusiem Puchatkiem” (Przedszkole Miejskie nr 1. w Mielcu im. Kubusia Puchatka).
• II miejsce dla Zuzanny Gąsiorowskiej w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Bożonarodzeniowe rękodzieło artystyczne” (Samorządowe Przedszkole nr 35 z oddziałami integracyjnymi im. Anny Dymnej w Krakowie).
• Podziękowania udziału dla Pań: Marzeny Paluszczyszyn, Marii Sitko, Olgi Urdy, Joanny Panas, Anieli Pajdy, Urszuli Małolepszej, Bronisławy Mioduszewskiej w 7 Dolnośląskim Przeglądzie Twórczości „Ludowe i Artystyczne Rękodzieło” (DOK w Dzierżoniowie).
• II miejsce dla Agnieszki Dydko w XVIII Dolnośląskim Konkursie Plastycznym pt. „Tradycją Dyktowane” w kategorii kartka tradycyjna (Polkowickie Centrum Animacji).
• Wyróżnienie dla Weroniki Gruszki w XVIII Dolnośląskim Konkursie Plastycznym pt. „Tradycją Dyktowane” w kategorii kartka tradycyjna (Polkowickie Centrum Animacji).
• Dyplom dla Pani Barbary Debernej, Opiekuna Artystycznego w XVIII Dolnośląskim Konkursie Plastycznym pt. „Tradycją Dyktowane” w kategorii kartka tradycyjna (Polkowickie Centrum Animacji).
• Podziękowanie dla Zuzanny Gąsiorowskiej za udział w V O-gólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Anioły Bożego Narodzenia. Anioły Stróże – małe i duże” (Samorządowe Przedszkole w Bielsku).
• Wyróżnienie dla Rafała Różnickiego w Konkursie Plastycz-nym pt. „Ptaki drapieżne i sowy w środowisku naturalnym” (Białostockie muzeum Wsi).
Organizacja: Gminnego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Ozdoba lub Palma Wielkanocna”, Gminnego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Kwiaty na 8 marca”, Wernisażu artystycznego twórczości Pana Zbigniewa Gałana z Gromadki. Rysunek – Dni Gromadki, Wystawy Malarstwa Ireny Maciuszek i Elżbiety Buganik z Gromadki – Dni Gromadki, Wystawy Prac Twórczości Plastyki Nieprofesjonalnej Bożeny Kuchmacz z Gromadki – Dni Gromadki, Wystawy Prac Twórczości Plastyki Nieprofesjonalnej Anny Sokołowskiej z Borówek – Dni Gromadki, II Gminnego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Pocztówka z Gminy Gromadka” – Dni Gromadki, Pleneru malarskiego w Borówkach oraz wystawy poplenerowej na X Święcie Wrzosu w Borówkach (GOKiS w Gromadce), Konkursu plastyczno-fotograficznego pt. „Barwy wrzosu” na X Święcie Wrzosu w Borówkach, III pleneru rowerowo-fotograficznego pt. „Drzewo z Wrzosowej Krainy” na terenie Borówek oraz wystawy poplenerowej na X Święcie Wrzosu w Borówkach (GOKiS w Gromadce), Gminnego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Jesienne liście w kompozycji przestrzennej i malarskiej”, Gminnego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Tradycje Bożego Narodzenia – Kolędnicy”.

Rok 2016
• Podziękowanie dla Pani Barbary Debernej za przygotowanie uczestników I Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej pt. „Kwiat Dziełem Doskonałym” (Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach).
• Wyróżnienie dla Wiktorii Anioł w I Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej pt. „Kwiat Dziełem Doskonałym” (Gimnazjum Nr 1, im. Jana Pawła II w Polkowicach).
• I miejsce i kwalifikację do wystawy dla Pana Mariana Zawieruchy I Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej pt. „Kwiat Dziełem Doskonałym” (Gimnazjum Nr 1, im. Jana Pawła II w Polkowicach).
• II miejsce dla Pani Ireny Maciuszek I Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej „Kwiat Dziełem Doskonałym” (Gimnazjum Nr 1, im. Jana Pawła II w Polkowicach).
• Dyplom dla Bianki Gajewskiej za udział w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Ocean – Świat Podwodnej przygody” (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rzeszowie, Szkoła Podstawowa nr 27).
• Dyplom dla Katarzyny Pruszak za udział w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Ocean – Świat Podwodnej przygody” (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rzeszowie, Szkoła Podstawowa nr 27).
• Podziękowanie dla Pani Barbary Debernej za przygotowanie dzieci do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Ocean – Świat Podwodnej przygody” (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rzeszowie, Szkoła Podstawowa nr 27).
• Wyróżnienie dla Wiktorii Anioł w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „1050 lat Chrztu Polskiego – jak to się wszystko zaczęło” (Miejskie Przedszkole nr 85 w Katowicach).
• Dyplom dla Karoliny Gurgul za udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Owocowy zawrót głowy” (ZSP Samorządowe Przedszkole w Szczyrzycu).
• Dyplom dla Karoliny Gurgul, Rafała Różnickiego, Nadii Kapusz za udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Sowa mądra Głowa” (Przedszkole Nr 3 w Bielsku Podlaskim).
• Podziękowania za udział dla Pań: Barbary Debernej, Anny Sokołowskiej, Elżbiety Buganik i Pana Mariana Zawieruchy w 7 Dolnośląskim Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej „Walor” 2016 (DOK w Dzierżoniowie 2016 r.).
• Wyróżnienie w kategorii malarstwo dla Pani Ireny Maciuszek w 7 Dolnośląskim Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej „Walor” 2016 (DOK w Dzierżoniowie 2016 r.).
• III miejsce w kategorii rysunek dla Pana Zbigniewa Gałana w 7 Dolnośląskim Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej „WALOR 2016” (DOK w Dzierżoniowie 2016 r.).
• Dyplom dla Aleksandry Dąbrowskiej, Wiktorii Anioł, Weroniki Klich, Karoliny Klich, Magdaleny Matyjewicz, Karoliny Sikorskiej, Gabrieli Sopko, Bianki Gajewskiej, Alicji Gruszki za udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Do czego Morze służyć może” (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie).
Organizacja: Gminnego Konkursu Plastycznego dla dzieci, mło-dzieży i dorosłych pt. „Jajeczko lub Wielkanocne Zwierzątko”, Wystawy Prac Własnych Rękodzieła Barbary Debernej – Dni Gromadki, Wernisażu Artysty regionu Alicji Świcy z Krzyżowej – Dni Gromadki, I Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Lalka”. Lalki regionalne, Lalki z mojego dzieciństwa, Lalki nowoczesne i inne. Dni Gromadki, Pleneru rysunkowego pt. „Pod Wiaduktem nad Bobrem” w Bolesławcu oraz wystawy poplenerowej na XI Święcie Wrzosu w Borówkach (GOKiS w Gromadce), IV Pleneru rowerowo-fotograficznego pn. „Urokliwe miejsca Wrzosowej Krainy” w Gromadce, Pleneru malarskiego w Gromadce oraz wystawy poplenerowej na XI Święcie Wrzosu w Borówkach (GOKiS w Gromadce), Konkursu na „Element Wrzosowej Garderoby” na XI Święcie Wrzosu w Borówkach, Gminnego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Jesienna natura”, Gminnego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Wokół Bożego Narodzenia – ozdoby”.

Rok 2017
• Wyróżnienie dla Magdaleny Matyjewicz w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Projekt na pisankę Wielkanocną” (Dom Kultury ATRIUM W Legnicy).
• Kwalifikacja do wystawy dla Mai Mrozek w Wojewódzkim Konkursie Grafiki Komputerowej i Miniatury Plastycznej pt. „W odcieniach bieli” – portrety zwierząt” (Centrum Edukacji Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu).
• Wyróżnienie dla Pani Ireny Maciuszek w II Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej pt. „Kwiat Dziełem Doskonałym” (Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach).
• Kwalifikacja do wystawy dla Pani Elżbiety Buganik w II Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej pt. „Kwiat Dziełem Doskonałym” (Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach).
• Nagroda dla Pani Ireny Maciuszek w II Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej pt. „Kwiat Dziełem Doskonałym” (Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach).
• Wyróżnienie dla Pana Mariana Zawieruchy w II Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej pt. „Kwiat Dziełem Doskonałym” (Gimnazjum Nr 1, im. Jana Pawła II w Polkowicach).
• Wyróżnienie w kategorii „Człowiek” dla Pana Mariana Zawieruchy w 1 Dolnośląskim Konkursie Plastycznym dla dorosłych pt. „Światłem malowane” (Wrocławski Klub ANIMA).
• Wyróżnienie dla Wiktorii Anioł oraz podziękowania dla Barbary Debernej z GOKiB za udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Słowem malowane” (Oranżeria Kultury – Miejska Biblioteka Pedagogiczna Lidzbark Warmiński).
Organizacja: Gminnego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży pt. „Najładniejsza Marzanna”, Gminnego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt: „Wokół Wielkanocy – ozdoby”, II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycz-nego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Lalka”, Lalki artystyczne, Lalki z bajki. Dni Gromadki, Wernisażu artystki Bernardy Gołąb pt. „Wystawa Ceramiki Artystycznej” Dni Gromadki, Wystawy Prac malarskich i rękodzieła uczestników zajęć UTW z Gromadki. Dni Gromadki, V pleneru rowerowo-fotograficznego pt. „Pełza i hasa po polach i lasach” w Gromadce i Borówkach, Wystawy poplenerowej na XII Święcie Wrzosu w Borówkach (GOKiS w Gromadce), Konkursu na „Element Wrzosowej biżuterii” na XII Święcie Wrzosu w Borówkach, I Powiatowego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Kapelusz w barwach pór roku” – Etap I „Jesień”, Gminnego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Choinkowy Dzwoneczek”.

Rok 2018
• Dyplom II miejsca w kategorii pt. „Człowiek” dla Pana Zbigniewa Gałana w 2 Dolnośląskim Konkursie Plastycznym dla Dorosłych pt. „Podróż po wyobraźni” (Wrocławski Klub ANIMA).
• Nagroda dla Pani Ireny Maciuszek w III Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej pt. „Kwiat Dziełem Doskonałym” (SP Nr 3 w Polkowicach).
• Wyróżnienie dla Pana Mariana Zawieruchy w III Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej pt. „Kwiat Dziełem Doskonałym” (SP Nr 3 w Polkowicach).
• Wyróżnienie dla Pani Ireny Maciuszek w III Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej pt. „Kwiat Dziełem Doskonałym” (SP Nr 3 w Polkowicach).
• Nagroda Tadeusza Zielińskiego dla Pana Mariana Zawieruchy w III Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej pt. „Kwiat Dziełem Doskonałym” (SP Nr 3 w Polkowicach).
• Wyróżnienie dla Darii Dąbrowskiej w III Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej pt. „Kwiat Dziełem Doskonałym” (SP Nr 3 w Polkowicach).
• Podziękowanie dla Pani Barbary Debernej za pracę na rzecz kształtowania wrażliwości artystycznej w III Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej pt. „Kwiat Dziełem Doskonałym” (SP Nr 3 w Polkowicach).
• Podziękowania za udział dla Pań Barbary Debernej, Edyty Gargulińskiej, Mirosławy Sumeckiej, Marzeny Paluszczyszyn, Anieli Pajdy, Olgi Urdy, Joanny Panas w 9 Dolnośląskim Przeglądzie Twórczości „Ludowe i Artystyczne Rękodzieło” (DOK w Dzierżoniowie).
• Wyróżnienie w kategorii lalkarstwo dla Pani Sylwii Fink w 9 Dolnośląskim Przeglądzie Twórczości „Ludowe i Artystyczne Rękodzieło” (DOK w Dzierżoniowie).
• Wyróżnienie w kategorii witraż dla Pani Lucyny Kłosowskiej w 9 Dolnośląskim Przeglądzie Twórczości „Ludowe i Artystyczne Rękodzieło” (DOK w Dzierżoniowie).
Organizacja: I Powiatowego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Kapelusz w barwach pór roku” – Etap II „Zima”, Etap III „Wiosna”, Etap IV „Lato” oraz Grand Prix Kapeluszy. Dni Gromadki, Gminnego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Kurczaczek w pisance”, III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Lalka”, Lalki Świata. Dni Gromadki, Benefisu 30-lecia pracy w GOKIB Pani Barbary Debernej, wystawa prac własnych malarstwa, rysunku i rękodzieła Barbary Debernej. Dni Gromadki, Konkursu Fotograficznego pt. „Piękno starości budowa nowego wizerunku osób starszych”. Dni Gromadki, Pleneru malarskiego i fotograficznego pn. „Zwierzęta i rośliny Wrzosowej Krainy” w Stadninie koni „Żabi Młyn” w Osłej, Wystawy poplenerowej na XIII Święcie Wrzosu w Borówkach (GOKiB w Gromadce), Konkursu pt. „Wrzosowy Kapelusz” na XIII Święcie Wrzosu w Borówkach, Konkursu pt. „Żniwny Kapelusz” na Dożynkach Gminnych w Osłej, Otwartego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Rok w lesie – nasze grzyby w kompozycji, rysunku i malarstwie” – Etap I „Jesień”, Wystawy prac malarskich artystki Pani Jadwigi Stopy z Chojnowa w GOKiB w Gromadce na inauguracji Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gromadce, Otwartego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Rok w lesie – stroiki świąteczne z darów lasu” – Etap II „Zima”, I Powiatowego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Namaluj lub zrób Orła Białego”.

Rok 2019
• Wyróżnienie dla Karoliny Gurgul w XVIII edycji Konkursu Plastycznego na „Najpiękniejszy stroik lub ozdobę choinkową” (Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim).
• III miejsce dla Weroniki Pajdy w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Anioły Bożego Narodzenia. Anioły stróże – małe i duże” (Samorządowe Przedszkole w Bielsku).
• Laureat Daria Dąbrowska w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Kapelusz Pani Wiosny” (Szkoła Podstawowa nr 26 w Krakowie).
• Laureat Wiktoria Anioł w Ogólnopolskim Konkursie Plas-tycznym pt. „Kapelusz Pani Wiosny” (Szkoła Podstawowa nr 26 w Krakowie).
• Nagroda dla Karoliny Liszcz w IV Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej pt. „Kwiat Dziełem Doskonałym” (Polkowickie Centrum Animacji oraz Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie w Polkowicach).
• Akceptacja do wystawy dla Weroniki Pajdy w IV Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej pt. „Kwiat Dziełem Doskonałym” (Polkowickie Centrum Animacji oraz Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie w Polkowicach).
• Podziękowanie za opiekę artystyczną w przygotowaniu prac dla Pani Barbary Debernej w IV Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej pt. „Kwiat Dziełem Doskonałym” (Polkowickie Centrum Animacji oraz Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie w Polkowicach).
• Podziękowania za udział dla Pań: Barbary Debernej, Ireny Maciuszek, Elżbiety Buganik i Pana Mariana Zawieruchy w 8 Dolnośląskim Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej „Walor” 2019 (DOK w Dzierżoniowie 2019 r.).
• III miejsce dla Weroniki Pajdy w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Ozdoby Bożonarodzeniowe Inspirowane Ozdobami Naszych Dziadków” (SP nr 233 w Łodzi).
• Podziękowanie dla Pani Barbary Debernej za przygotowanie dzieci do Konkursu Plastycznego pt. „Ozdoby Bożona-rodzeniowe Inspirowane Ozdobami Naszych Dziadków” (SP nr 233 w Łodzi).

Organizacja: Otwartego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Rok w lesie – Zajączek” – Etap III „Wiosna”, IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Lalka”, kreacje lalek z utworów do muzyki Stanisława Moniuszki. Dni Gromadki, Otwartego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Rok w lesie – letni wianek” – Etap IV „Lato” oraz Grand Prix Konkursu „Rok w lesie”. Dni Gromadki, Pleneru rysunkowego i fotograficznego z plecakiem pn. „Moja wieś piękna i malowana” w Gromadce, Pleneru malarskiego pn. „Wiejskie pejzaże Wrzosowej Krainy” w Stadninie koni w Borówkach, Wystawy poplenerowej na XIV Święcie Wrzosu w Borówkach (GOKiB w Gromadce), Otwartego Konkursu pt. „Wrzosowy Wianek” na XIV Święcie Wrzosu w Borówkach (GOKiB w Gromadce), Otwartego Konkursu pt: „Dożynkowy Wianek” na Dożynkach Gminnych w Różyńcu, „Spotkania z martwą naturą” cz. I „Jesień” w GOKiB w Gromadce, Otwartego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Ptak i 4 pory roku” – Etap I „Jesień” – ptaki spotkane jesienią, Otwartego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Ptak i 4 pory roku” – Etap II „,Zima” – ptaszek na choinkę.

Rok 2020
• Wyróżnienie dla Natalii Skamel w Konkursie pt. „Trzej Królowie w Bolesławcu” (Centrum Wiedzy Biblioteka w Bolesławcu).
• Wyróżnienie dla Julii Marszałek w 1 Konkursie pt. „Trzej Królowie w Bolesławcu” (Centrum Wiedzy Biblioteka w Bolesławcu)
• II miejsce dla Darii Dąbrowskiej w 1 Konkursie pt. „Trzej Królowie w Bolesławcu” (Centrum Wiedzy Biblioteka w Bolesławcu).
• Wyróżnienie dla Weroniki Pajdy w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Bohaterowie utworów Hanny Łochockiej oczami dzieci” (Przedszkole Publiczne nr 22 w Radomiu).

• Nagroda dla Pana Mariana Zawieruchy w V Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej "Kwiat dziełem doskonałym - kwiaty kwitnące na krzewach 2020" (Stowarzyszenie "Jordan" oraz "Skorpion" w Polkowicach")

• Podziękowanie dla Pani Barbary Debernej za profesjonalne przygotowanie uczestników do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej "Kwiat dziełem doskonałym - kwiaty kwitnące na krzewach 2020" (Stowarzyszenie "Jordan" oraz "Skorpion" w Polkowicach" )

Organizacja: Otwartego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Ptak i 4 pory roku” – Etap III, „Wiosna” – ptaszek wielkanocny lub z motywem wiosennym, Otwartego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Ptak i 4 pory roku” – Etap IV „Lato” – ptak egzotyczny oraz Grand Prix konkursu „Ptak i 4 pory roku”.

ZAJĘCIA WOKALNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Instruktor muzyczny - Joanna Krajewska

Zajęcia wokalne odbywają się w każdą środę. Na zajęciach dzieci i młodzież opanowuje i wykonuje naukę piosenek różnego repertuaru wokalnego w zależności od zainteresowań i predyspozycji młodych piosenkarzy (nauka piosenek patriotycznych, lat 70, 80, 90, piosenka aktorska, poezja śpiewana), uczy się pracy z mikrofonem, ruchu scenicznego, współtworzenia okolicznościowych programów muzyczno - wokalnych, bierze udział w przeglądach i festiwalach.

DZIAŁALNOŚĆ, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA ORAZ WYSTĘPY UCZNIÓW GRUPY WOKALNEJ "TAKT":

• III miejsce w kategorii solistów 12-15 lat dla Julii Gołębiowskiej w III Przeglądzie Piosenki Filmowej i Musicalowej we Wrocławiu (2012)

• Nagroda w eliminacjach rejonowych VII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej w Jeleniej Górze (2013); Laureatką Przeglądu została Honorata Zawierucha z GOKiS w Gromadce

• III miejsce w Powiatowym Konkursie Szkolnych Zespołów Wokalnych w Bolesławcu,

• Profesjonalne, wzruszające występy podczas uroczystości gminnych.

Facebook

                  

Sponsorzy

 

Piekarnia PPUH Jarmen

Edward Orawiec Tomaszów Bolesławiecki

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury

i Biblioteka w Gromadce

ul. Szkolna 9

59-706 Gromadka

NIP: 612-18-60-992

tel. 75 738 23 48

tel. 75 738 23 96 (Biblioteka)


e-mail:

gokibgromadka@gokibgromadka.pl


Skrzynka ESP:

/GOKIBGROMADKA/SkrytkaESP


Nr rachunku bankowego:

BS w Chojnowie - Oddział w Gromadce

63 8644 0000 0264 8839 2000 0010


BIBLIOTEKA

Biblioteka czynna

w czasie wakacji

poniedziałek - piątek:

w godz. 8.00 - 15.00

 

 

KATALOG ONLINE

 

Klauzula informacyjna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Polecamy: