Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce

Projekty

Projekty kulturalne zrealizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Gromadce dofinansowane ze środków zewnętrznych:

1. "Ścieżka zmysłów" realizacja rok 2005 - Program Szkoły dla Ekorozwoju na Dolnym Śląsku - I miejsce za tworzenie aktywnego środowiska wychowawczego dla młodzieży przez:
 • wdrażanie modelowych inwestycji ekologicznych
 • podejmowanie praktycznych działań, które pobudzają i skupiają aktywność społeczną mieszkańców
 • wdrażanie autorskich programów nauczania odzwierciedlających realizowane inicjatywy lokalne i związane z nimi zasady Zrównoważonego Rozwoju i w efekcie budowanie w regionie roli szkoły jako Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej w roku 2005.
2. "Spotkanie Czterech Kultur" 29 VII 2006 - zadanie w ramach Programu Operacyjnego Priorytet "Rozwój inicjatyw lokalnych" ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego określonego w umowie z dnia 23 czerwca 2006 r..
3. "Święto wrzosu" 25 VIII 2007 r., "Wielokulturowe tradycje wsi" 16 IX 2007 r., "Walory kulturowe i przyrodnicze Ziemi Dolnośląskiej" od XI 2007 r. do VI 2008 r., Plener malarski "Maluj w plenerze" od 09 VII do 25 VIII 2007 r. - projekty zrealizowane z Programu pilotażowego LEADER+ na lata 2006 - 2007.
4. "Wigilia Czterech Kultur" 14 XII 2008 r. - realizacja zadania publicznego Zadanie III TRADYCYJNE DZIEDZICTWO KULTUROWE w formie WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego zgodnie z umową z dnia 29 września 2008 r..
5. "Wigilia Wielu Kultur" 13 XII 2009 r. - Mikroprojekt nr PL.3.22/3.3.01/09.01129 dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.
6. "Święto wrzosu" 14 VIII 2010 r. - nazwa działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w zakresie małych projektów zgodnie z umową z dnia 27 września 2010 r..
7. "Wieczór Kultury Ukraińskiej" 28 VIII 2010 r. - realizacja zadania publicznego Zadanie DIALOG KULTUROWY w formie WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego zgodnie z umową z dnia 20 lipca 2010 r..
8. "Święto wrzosu" 13 VIII 2011 r. - nazwa działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w zakresie małych projektów zgodnie z umową z dnia 09 listopada 2011 r..
9. "Wigilia wielu kultur" 11 XII 2011 r. - nazwa działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w zakresie małych projektów zgodnie z umową z dnia 09 listopada 2011 r..
10. "Zakup sprzętu nagłaśniającego dla amatorskich zespołów folklorystycznych działających na terenie gminy Gromadka" realizacja rok 2012 - nazwa działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w zakresie małych projektów.
11. "Święto Wrzosu" 11 VIII 2012 - nazwa działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w zakresie małych projektów.
12. "Wymiana schodów, ich obudowy i drzwi do piwnicy" realizacja rok 2012 - nazwa działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w zakresie małych projektów.
13. "Zakup estradowego sprzętu nagłaśniającego na koncerty i imprezy plenerowe z udziałem szkół i zespołów folklorystycznych działających na terenie gminy Gromadka" realizacja rok 2013 - nazwa działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w zakresie małych projektów.
14. "Rewitalizacja otoczenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gromadce" 12 II 2014 - nazwa działania PO Ryby "Zrównoważony rozwój sektora rybołóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" 
15. "Umeblowanie pracowni plastycznej w GOKiS w Gromadce na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej i turystycznej we Wrzosowej Krainie" realizacja rok 2014 - nazwa działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w zakresie małych projektów.
16. "Doposażenie estradowego sprzętu nagłaśniającego na koncerty i imprezy plenerowe z udziałem szkół i zespołów folklorystycznych działających na terenie gminy Gromadka" realizacja rok 2014 - nazwa działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w zakresie małych projektów.

 

Facebook

                  

Sponsorzy

 

Piekarnia PPUH Jarmen

Edward Orawiec Tomaszów Bolesławiecki

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury

i Biblioteka w Gromadce

ul. Szkolna 9

59-706 Gromadka

NIP: 612-18-60-992

tel. 75 738 23 48

tel. 75 738 23 96 (Biblioteka)


e-mail:

gokibgromadka@gokibgromadka.pl


Skrzynka ESP:

/GOKIBGROMADKA/SkrytkaESP


Nr rachunku bankowego:

BS w Chojnowie - Oddział w Gromadce

63 8644 0000 0264 8839 2000 0010


BIBLIOTEKA

Biblioteka czynna

w czasie wakacji

poniedziałek - piątek:

w godz. 8.00 - 15.00

 

 

KATALOG ONLINE

 

Klauzula informacyjna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Polecamy: