Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce

Przyroda i klimat gminy

Przyroda: 
W krajobrazie gminy Gromadka dominują równiny oraz płaskowyże z łagodnymi wzniesieniami osiągającymi 250 m.n.p.m. Znaczną część obszaru zajmują lasy i tereny leśne, co stanowi 70% ogólnej powierzchni gminy. Wskaźnik ten jest wysoki, bowiem średnia dla województwa dolnośląskiego wynosi niecałe 30%. Wśród wszystkich gmin Powiatu Bolesławieckiego gmina Gromadka cechuje się najwyższym wskaźnikiem lesistości. W strukturze leśnej dominują bory sosnowe uzupełniane skupiskami buczyny oraz grądu. Ozdobą lasów jest kilkadziesiąt drzew uznanych za pomniki przyrody objęte ochroną prawną. Jednym z okazów, który jest godnym polecenia to 350-letni Dąb Ewy usytuowany na obszarze wsi Modła. Obszary i tereny prawnie chronione w gminie Gromadka to: 

 • Rezerwat florystyczny "Torfowisko Borówki": rezerwat florystyczno-torfowiskowy utworzony w 1994 roku. Powierzchnia 37, 42 ha. 
 • Przemkowski Park Krajobrazowy, którego łączna powierzchnia Parku zajmuje 22338 ha, z czego na gminę przypada 11226 ha, na terenie Gminy Gromadka znajduje się również 6881 ha otuliny parku. Obszar Parku jest zróżnicowany krajobrazowo i przestrzennie. Zachowały się tutaj unikalne w skali kraju zbiorowiska roślinne z gatunkami objętymi ścisłą ochroną, rzadkie gatunki ptaków oraz unikalne formy morfologiczne. Tereny parku obfitują w bogactwo fauny i flory charakterystycznej dla nizinnych, zabagnionych obszarów Europy środkowo-Wschodniej. W uroczyskach nietrudno natknąć się na borsuka, gronostaja lub wydrę, w trawach i wrzosach wypatrzyć można traszkę górską, żmiję zygzakowatą albo chrząszcza jelonka rogacza. Przy odrobinie cierpliwości oraz ornitologicznej wprawy wypatrzymy nad głową kołującego orła bielika, bociana czarnego lub czaplę siwą. 

Wysoki udział lasów, pejzaże pól i łąk urozmaicone stawami w okolicy Modły i Borówek, stwarzają, więc dogodne warunki do wypoczynku i różnego typu rekreacji. 

Klimat: 
Obszar, do którego należy gmina Gromadka leży w dzielnicy klimatycznej podsudeckiej o klimacie typu podgórskich nizin i kotlin. Występujący tu klimat charakteryzuje się częstymi i szybkimi zmianami elementów pogody. Przeważający kierunek wiatrów jest zachodni, dość często występują też wiatry południowo-zachodnie i północno-zachodnie. Okres ciszy obejmuje 26% całego roku-najczęściej w czerwcu i sierpniu. Średnia roczna temperatura wynosi 9-10°C.

 

Facebook

                  

Sponsorzy

 

Piekarnia PPUH Jarmen

Edward Orawiec Tomaszów Bolesławiecki

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury

i Biblioteka w Gromadce

ul. Szkolna 9

59-706 Gromadka

NIP: 612-18-60-992

tel. 75 738 23 48

tel. 75 738 23 96 (Biblioteka)


e-mail:

gokibgromadka@gokibgromadka.pl


Skrzynka ESP:

/GOKIBGROMADKA/SkrytkaESP


Nr rachunku bankowego:

BS w Chojnowie - Oddział w Gromadce

63 8644 0000 0264 8839 2000 0010


BIBLIOTEKA

Biblioteka czynna

w czasie wakacji

poniedziałek - piątek:

w godz. 8.00 - 15.00

 

 

KATALOG ONLINE

 

Klauzula informacyjna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Polecamy: