Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce

Ścieżka edukacyjna, rezerwat przyrody, użytek ekologiczny

Ścieżka edukacyjna: 

"Ścieżka zmysłów": Ścieżka znajduje się we wsi Borówki w gminie Gromadka, na skraju południowej granicy Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Na wytyczonej trasie, o długości 30 m i szerokości 1 m, wyłożonej zróżnicowanym materiałem pochodzenia naturalnego, bosymi stopami można odczuć charakterystykę podłoża. Rynnę z sosnowych żerdzi, podzieloną na 5 części, wyłożono szyszkami świerkowymi, szyszkami sosnowymi, igliwiem, korą oraz zrębami. Spacer po ścieżce jest sposobem na przypomnienie człowiekowi o sile jego zmysłów, które pozwalają na bezpośredni kontakt z przyrodą. 

Na ścieżce i w sąsiedztwie rezerwatu można przeprowadzić zajęcia edukacyjne o następującej tematyce: 

 • ekosystem lasu i sposoby jego ochrony
 • typy lasu
 • powstawanie, budowa i typy torfowisk
 • charakterystyczne dla torfowisk gatunki roślin i zwierząt
 • obserwacje ptaków, nasłuchiwanie głosów godowych płazów
 • poznawanie przyrody poprzez zmysły

Żyjemy w cywilizacji, która wprawdzie podarowała ludziom wygodniejsze życie, ale coraz bardziej oddala nas od natury i zatraca w nas wrażliwość na piękno przyrody. Dlatego też warto przypomnieć sobie, co to jest bezpośredni kontakt z naturą, a pomoże nam w tym właśnie spacer po "Ścieżce zmysłów". 

"Ścieżkę zmysłów" stworzyły dzieci z Zespołu Szkół w Gromadce i Szkoły Podstawowej w Wierzbowej przy koordynacji Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gromadce. 

Rezerwaty przyrody: 

"Torfowisko Borówki": rezerwat florystyczno-torfowiskowy utworzony w 1994 roku. Znajduje się w centralnej części rozległego kompleksu torfowisk u źródła rzeki Czarna Woda (dopływ Kaczawy), w północnej części równiny legnickiej. Jest to południowo-wschodni skraj kompleksu leśnego Borów Dolnośląskich, w granicach Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Rezerwat leży na terytorium Nadleśnictwa Chocianów, natomiast w odniesieniu do podziału administracyjnego kraju należy do: województwo dolnośląskie, powiat bolesławiecki, gmina Gromadka. 
"Torfowisko Borówki", powstało w celu zachowania torfowiska przejściowego i boru bagiennego, w szczególności jednak chronionych i ginących gatunków roślin i zwierząt. Łączna powierzchnia rezerwatu to 37,42 ha natomiast 2,98 ha stanowią stawy potorfowiskowe. Największy udział w całej powierzchni rezerwatu mają bagna, a w szczególności torfowiska przejściowe, a następnie bór mieszany, bór bagienny, ols, bór wilgotny i bór wilgotny mieszany. 

 • bory bagienne - charakteryzują się typem siedlisk związanych z glebami torfowymi torfowisk wysokich, bardzo mokrych przeważnie z drzewostanem o słabym zawarciu lub z bagnami z wkraczającą sosną. 

 • ols - charakteryzuje się siedliskiem związanym z glebami torfowymi torfowisk niskich, mokrych i bardzo mokrych. Drzewostan jest mieszany, wielogatunkowy i zróżnicowany. 

 • bór wilgotny - drzewostan stanowią tu sosny w wieku ok. 100 lat. 

 • bór mieszany wilgotny - drzewostan buduje świerk pospolity w wieku ok. 60 lat. Na niektórych obszarach znajdują się wyschnięte bagna. 

Równie charakterystycznymi roślinami występującymi na tym terenie są: sosna błotna oraz oprócz mchów torfowców także bagno zwyczajne, wrzosiec bagienny oraz borówka pijanica. Należy podkreślić, że unikatową formą bagien, ponieważ występuje tam wiele gatunków roślin objętych całkowitą ochroną gatunkową (rosiczka pośrednia, rosiczka okrągłolistna, grzybienie białe) chronione częściowo (kruszyna pospolita, bagno zwyczajne) oraz gatunków rzadkich na obszarze (czermień błotna, siedmiopałecznik błotny, wełnianka pochwowa, wąkrota zwyczajna, tojeść bukietowa, żurawina drobnolistna, żurawina błotna, przygiełka biała). Natomiast, jeżeli chodzi o zwierzęta to na terenie rezerwatu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie można spotkać żurawia, orła bielika i cietrzew. 

W 2006 roku Nadleśnictwo Chocianów wspólnie z gminą Gromadka zagospodarowało rezerwat "Torfowisko Borówki" w zestaw technicznych środków kształcenia i urządzeń turystycznych, czyli punkty edukacyjne z tablicami informacyjnymi, pomost widokowy oraz wiatę, dzięki której wypoczynek na łonie natury pozwoli człowiekowi na chwilę zapomnienia od pędzącego świata oraz pozwoli zastanowić się nad ochroną i poszanowaniem środowiska. 

"Buczyna Piotrowicka": został utworzony Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego dn. 21 lutego 2002 r., znajduje się w północnej części gminy Gromadka na wschód od wsi Piotrowice. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych lasów grądowych, łęgowych i olsów z bogatą i unikalna fauna i florą. "Buczyna Piotrowicka" wraz z " Buczyną Szprotawską" tworzą jeden wspólny kompleks leśny. 

Użytek ekologiczny: 

"Cietrzewiowe wrzosowisko": utworzone na byłym poligonie radzieckim. Kompleks wrzosowisk położony w północnej części gminy Gromadka o powierzchni 457,26 ha. Powstał 13 grudnia 2003 roku na mocy rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego, w celu zachowania siedlisk suchych wrzosowisk z licznymi gatunkami fauny i flory, będące ważną ostoją cietrzewia w biotopach leśnych Borów Dolnośląskich.

 

Facebook

                  

Sponsorzy

 

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury

i Biblioteka w Gromadce

ul. Szkolna 9

59-706 Gromadka

NIP: 612-18-60-992

tel. 75 738 23 48

tel. 75 738 23 96 (Biblioteka)


e-mail:

gokibgromadka@gokibgromadka.pl


Nr rachunku bankowego:

BS w Chojnowie - Oddział w Gromadce

63 8644 0000 0264 8839 2000 0010


BIBLIOTEKA

Biblioteka czynna:

poniedziałek, czwartek

godz. 11.00 - 18.00

wtorek, środa, piątek:

godz. 9.00 - 16.00

 

KATALOG ONLINE

Klauzula informacyjna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Polecamy: